Νέο πρόγραμμα SEAT 4 YOU
Μία δόση το μήνα. Καμία ανησυχία.

4 XΡΟΝΙΑ Επιτόκιο 2,9% | Service | Εργοστασιακή εγγύηση | Οδική βοήθεια

 

* Προκ/λή 30%, επιτόκιο 2,9% (πλέον εισφοράς 0,6% Ν.128/75 – ΣΕΠΠΕ 4,44%) για 48 μήνες, δόση 154€/μήνα πλην τελευταίας 5.898€ (περιλ. άτοκα έξοδα διαχ/σης, υπέρ τρίτων & προσ/σία δανείου Α) Service για 4 χρόνια, Οδική Βοήθεια για 4 χρόνια, Εγγύηση για 4 χρόνια (ή 80.000 χλμ) & 6 μήνες Ασφάλιση.

** Προκ/λή 30%, επιτόκιο 2,9% (πλέον εισφοράς 0,6% Ν.128/75 – ΣΕΠΠΕ 4,33%) για 48 μήνες, δόση 174€/μήνα πλην τελευταίας 6.813€ (περιλ. άτοκα έξοδα διαχ/σης, υπέρ τρίτων και προσ/σία δανείου Α), Service για 4 χρόνια, Οδική Βοήθεια για 4 χρόνια, Εγγύηση για 4 χρόνια (ή 80.000 χλμ) και 6 μήνες Ασφάλιση.

*** Προκ/λή 30%, επιτόκιο 2,9% (πλέον εισφοράς 0,6% Ν.128/75 – ΣΕΠΠΕ 4,16%) για 48 μήνες, δόση 216€/μήνα πλην τελευταίας 8.683€ (περιλ. άτοκα έξοδα διαχ/σης, υπέρ τρίτων και προσ/σία δανείου Α), Service για 4 χρόνια, Οδική Βοήθεια για 4 χρόνια, Εγγύηση για 4 χρόνια (ή 80.000 χλμ) και 6 μήνες Ασφάλιση).

Για περισσότερες πληρηροφορίες επικοινωνήστε με ένα κατάστημα SEAT Βελμάρ: https://seat-velmar.gr/stores/